Nasza oferta

Gulf Outboard Gear Oil 80W-90

cena:
32,50 zł

Opis
produktu:

opakowanie o pojemności 1 litr.

 

Olej
Gulf Outboard Gear Oil 80W-90 to wysokowydajny środek smarny,
przewidziany do smarowania przekładni
stosowanych w okrętowych przekładniach silników stacjonarnych i zaburtowych.

Olej
Gulf Outboard Gear Oil 80W-90 jest skomponowany z wysokiej
jakości olejów
bazowych oraz dodatków umożliwiających 
pracę
przy ekstremalnych ciśnieniach
 i obciążeniach udarowych.
Olej
Gulf Outboard Gear Oil 80W-90 zapewnia skuteczną
ochronę przed
degradacją
wskutek
utleniania oraz rdzy i korozj
w
środowisku morskim

Wysoka
stabilność
utleniania
minimalizuje tworzenie się

szlamu i osadów co sprzyja dłuższej
trwałości elementów przekładni i zabezpiecza sprz
ęt
przed rdzewieniem i korozją
 w
warunkach
środowiska
morskiego. Dobra p
łynność
w niskich temperaturach obniża
zu
życie i zapewnia
łatwe uruchamianie w
niskich temperaturach otoczenia. Dobre w
łasności
zapobiegania spienianiu zapewniaj
ą
wytrzymałość filmu
olejowego dla efektywnego smarowania, natomiast doskona
ła
kompatybilność
z
materia
łami
uszczelniaj
ącymi pomaga
zminimalizować
wycieki
i obni
ża możliwość
zanieczyszczenia.

Olej
Gulf Outboard Gear Oil 80W-90 jest
zalecany do przek
ładni
pok
ładowych
i zaburtowych g
łównych
globalnych producentów, w tym Evinrude, Johnson, Mariner, Mercury,
Suzuki, Honda, Yahama, Tohatsu, Nissan wymagaj
ących
olejów jako
ści
API GL-5.

 

UWAGA:
Może
NIE nadawać
się
do pewnych modeli, które
wymagają specjalnych p
łynów
(w szczególno
ści
jednostki
strumieniowe).
Prosimy o zapoznanie się

z
podr
ęcznikiem
u
żytkownika
przed dokonaniem wyboru
środka
smarnego.


Wszelkie prawa zastrzeżone dla pontonik.pl. Projekt i wykonanie: DG-COM